Åpningstider
724 95 000
Syrstadeng Bil

Personvernerklæring

Syrstadeng Bil AS behandler kun personopplysninger som du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne yte god kundeservice, herunder å oppfylle vår forpliktelser overfor deg som kunde.

Ved kjøp av kjøretøy benytter Syrstadeng Bil AS standardskjema. Informasjon om behandling av personopplysninger samlet inn gjennom bilens systemer.

Dette er en bransjestandard utviklet av Norges Bilbransjeforbund i samarbeid med Datatilsynet.

Syrstadeng Bil AS benytter i tillegg merkespesikke skjema (papir eller web) for aksept på lagring, oppbevaring og bruk av personopplysninger.

Dagens kjøretøy, noen andre motorer samt elektroniske innretninger registrerer og lagrer data. Dette medfører både midlertidig og permanent datalagring. Disse dataene er utelukkende tekniske og har til hensikt å identifisere og reparere feil og optimalisere kjøretøyets funksjoner. I noen tilfeller har vi behov for å overlevere slike data til produsent, importør eller annen leverandør. I henhold til gjeldende personvernregler skal du informeres og akseptere slik overlevering av data.

Med kunde mener vi her:

 1. Alle som har kjøpt eller leaset produkter eller tjenester fra Syrstadeng Bil AS
 2. Alle som har hatt kontakt med Syrstadeng Bil AS i tilknytning til de varer og tjenester vi tilbyr. Herunder deltatt i markedsundersøkelser, kampanjer og konkurranser.
 3. Enkeltpersoner som er ansatt hos eller opptrer på vegne av aksjeselskaper eller andre organisasjoner.
 4. Tidligere kunder som vi evt fortsatt måtte ha personopplysninger om.

 

Under finner du Syrstadeng Bil AS sin personerklæring, i tråd med anbefalinger fra Datatilsynet.

 1. Hvem er behandlingsansvarlig?
  Syrstadeng Bil AS, org nr 855898012 er hovedansvarlig og har også det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysningene.

 2. Hva er formålet med behandling av personopplysningene?
  • Oppfølging av kundeforholdet.
  • Registrering av kjøretøyer iht vegtrafikkloven.
  • Garanti og serviceoppfølging, herunder innkalling til serviceintervall og lovpålagte kontroller, samt tilbakekallingskampanjer.
  • Oppfølging av undersøkelser etter verkstedbesøk.
  • Dokumentasjon av salg
  • Markedsføring.

 3. Hvilke personopplysninger behandles?
  • Navn og adresse
  • Fødselsdato og personnr
  • E-post
  • Telefon
  • Registreringsnummer

 4. Hvor hentes opplysningene fra?Opplysningene hentes fra registreringsskjema som du samtykker til med signatur

 5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
  • I noen typer handel/kontakt med Syrstadeng Bil AS er registrering av personopplysninger obligatorisk.
  • Ved kjøp av varer og tjenester som krever at vi registrerer dette i offentlige register.
  • Ved finansielle tjenester
  • Syrstadeng Bil AS i samarbeid med produsenter/importør krever dette for å inngå avtale om kjøp av varer og tjeneste.

 6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
  Vi deler ikke personopplysninger eller kredittkortnr med noen, med mindre du har gitt aktiv aksept til dette.Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn det som er oppgitt på denne siden.

 7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningen?
  Syrstadeng Bil AS lagrer personopplysningene dine i en database beskyttet av brannmur.Dersom du ønsker å slette dine persondata ber vi deg kontakte oss. Vi gjør oppmerksom på at en del ikke kan slettes umiddelbart pga oppbevaringsplikt ovenfor myndighetene.

 8. Hvilke rettigheter har den registrerte?
  Personopplysningsloven sikrer deg retten til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

 9. Hvordan sikres opplysningene?
  Syrstadeng Bil AS lagrer personopplysningene dine i en database beskyttet av brannmur.

 10. Endring av vilkårene
  Ved fremtidige endringer i vår personvernerklæring vil du bli orientert om dette, og bli bedt om å bekrefte at du aksepterer de nye vilkårene.

 11. Kontaktinformasjon.
  Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til behandling av personopplysninger.